Honorowy Profesor Oświaty

Podstawa Prawna:

  • Art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela   (tekst  jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • Art. 8 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19 poz. 239  z późn. zm.)
  • Rozporządzenia MEN z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163 poz. 1017)

Procedury postępowania w sprawie wnioskowania o nadanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty obowiązują od dnia 1 grudnia 2008 r.

1. Nauczyciel ubiegający się o nadanie tytułu honorowego  Profesora Oświaty musi spełniać łącznie trzy warunki:

a.  posiadać co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
b.  w tym co najmniej dziesięcioletni (do 31 grudnia 2010 r. – siedmioletni) okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
c. posiadać znaczący i uznany dorobek zawodowy.

2. Nauczyciel ubiegający się o nadanie tytułu Profesora Oświaty wypełnia druk „Informacja o kandydacie do tytułu honorowego Profesora Oświaty” (Załącznik nr 1). Przy wypełnianiu należy używać trzeciej osoby liczby pojedynczej.

3. W terminie do 31 grudnia każdego roku nauczyciel składa „Informację” do dyrektora szkoły, dołączając (w przypadku gdy jest to konieczne) dokumenty potwierdzające zawarte tam informacje.

4. Dyrektor szkoły zapoznaje się z „Informacją” i potwierdza pieczęcią imienną i podpisem jej zgodność z prawdą.

5. Potwierdzoną „Informację” dyrektor szkoły przekazuje do właściwego wizytatora regionalnego Centrum Edukacji Artystycznej w terminie do 28(29) lutego każdego roku.

6. Wizytator CEA opiniuje „Informację” i przekazuje do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 15 marca każdego roku.

7. „Wniosek o nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty” wraz z „Informacją” zawierającą szczegółowe dane  jest przekazany w terminie do 31 marca każdego roku do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

 

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów wynikających z niniejszych procedur


Wniosek o nadanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Załącznik do wniosku o nadanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: