Informacja CEA w sprawie gabinetów stomatologicznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Artystycznych
realizujących także kształcenie ogólne
dla których organem prowadzącym jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży (finansowanych ze środków publicznych), w którym należy określić sposób organizacji udzielania świadczeń. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz.U. poz. 607 z późn. zm.), realizacja wskazanego zadania została z dniem 11 grudnia 2019 r. powierzona Centrum Edukacji Artystycznej (§ 4 pkt 6 rozporządzenia).

Biorąc powyższe pod uwagę, Centrum zwraca się z prośbą o wskazanie przez Państwa lekarzy lub podmiotów stomatologicznych, które świadczyć będą usługi stomatologiczne dla uczniów zarządzanych przez Państwa szkół. W celu usprawnienia procedury zmierzającej do zawarcia stosownego porozumienia w przedmiotowym zakresie, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Centrum został zamieszczony projekt przykładowego porozumienia. Po uzgodnieniu treści z podmiotem leczniczym, zwłaszcza w zakresie uzupełnienia jego danych, trzy egzemplarze podpisanego przez podmiot leczniczy porozumienia należy drogą pocztową przekazać Centrum. Zwrotnie otrzymają Państwo dwa podpisane przez Dyrektora Centrum egzemplarze porozumienia, z których jeden należy przekazać podmiotowi leczniczemu, a drugi pozostawić w aktach szkoły.


Pismo CEA

Druk porozumienia w sprawie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: