Informacja dla szkół MKiDN w sprawie obowiązku aktualizacji BIP

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Artystycznych
prowadzonych przez MKiDN

Centrum Edukacji Artystycznej przypomina o obowiązku prowadzenia i aktualizowania Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do udostępnienia informacji publicznej zobowiązane są m.in. podmioty reprezentujące jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej), a więc również szkoły i placówki publiczne. Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198)

Zatem, na swojej stronie BIP szkoła (placówka) jest zobowiązana do publikowania informacji, które będą służyły wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Informację publiczną stanowią w szczególności informacje o:

 • formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • strukturze własnościowej podmiotów, majątku, którym dysponują,
 • zasadach funkcjonowania podmiotów,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
 • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
 • długu publicznym, pomocy publicznej.

Centrum Edukacji Artystycznej udostępniło wszystkim szkołom i placówkom prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jednolity system Biuletynu Informacji Publicznej powiązany z BIP CEA.

Szkoły mają obowiązek stałej aktualizacji danych zamieszczonych na podmiotowych stronach BIP.

UWAGA !!!
Zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Pobierz pismo


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: