Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r. obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w związku z zakomunikowaniem przez Pana Premiera w dniu dzisiejszym (23 października 2020 r.) ustanowienia czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzenia dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzania się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej w porozumieniu z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, biorąc pod uwagę rekomendacje i decyzje podjęte przez Rząd, zawnioskowało o ograniczenie funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, czyli w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Powyższe ograniczenie nie będzie obejmowało szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej, które mają realizować zajęcia w szkole.

Jednocześnie należy pamiętać, że zachowany w mocy zostanie § 2b ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor danej szkoły ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

Centrum pragnie podkreślić, że wskazane rozwiązania na obecnym etapie stanowią jedynie propozycję regulacji w powyższym zakresie. Ostateczny kształt ogłoszonych przez Rząd regulacji będzie wynikał z wprowadzonych w tym zakresie zmian legislacyjnych w przepisach regulujących szczególne postępowanie w okresie epidemii COVID-19.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia uczniom szkół artystycznych możliwe najbardziej bezpiecznych warunków kształcenia w obecnym okresie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i decyzjom Rządu, Centrum zaleca niezwłoczne wdrożenie przez szkoły działań zmierzających do zorganizowania i wprowadzenia omówionych powyżej rozwiązań i systemów kształcenia w poszczególnych typach szkół artystycznych.

O ostatecznym kształcie regulacji w odniesieniu do szkół artystycznych Centrum poinformuje oddzielnym komunikatem.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: