Komunikat w sprawie korespondencji przesyłanej do Centrum Edukacji Artystycznej

Zasady przyjmowania i rozpatrywania podań, skarg i wniosków przez Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Centrum dokonywane jest na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Ponadto zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego

• podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum Edukacji Artystycznej

• podanie powinno zawierać co najmniej:

a) wskazanie osoby od której pochodzi

b) adres wnoszącego

c) określenie treści żądania

• podanie wniesione elektronicznie powinno (korespondencja mailowa):

a) być opatrzone:

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
– podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub
– uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej

b) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Z uwagi na powyższe, korespondencja kierowana do Centrum, niespełniająca wskazanych powyżej wymogów, nie będzie rozpatrywana.


Komunikat w sprawie korespondencji przesyłanej do Centrum Edukacji Artystycznej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: