Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2019/2020

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informują, że biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), ustalenie warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych powinno odbyć się w oparciu o § 1 pkt 6 wskazanego rozporządzenia.

W związku z powyższym, podjęcie decyzji o przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, pozostaje w gestii dyrektorów tych szkół. Oznacza to także możliwość ustalenia przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych przed dniem 22 czerwca 2020 r.”

Należy zaznaczyć, że dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z aktualnie obowiązujących regulacji związanych z  zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych, w tym zwłaszcza COVID-19.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 44zn ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), egzamin dyplomowy jest egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez państwową komisję egzaminacyjną. Nie ma zatem formalnej możliwości odstąpienia od przeprowadzenia żadnej z jego części, a tym samym wystawienia oceny przez nauczyciela przedmiotu objętego egzaminem. Jednakże, biorąc pod uwagę wskazaną powyżej kompetencję dyrektora szkoły do określenia także formy i sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, możliwe jest przeprowadzenie części ustnej egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kontaktu na odległość.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: