PUBLIKACJE CEA

ZAMÓWIENIA PUBLIKACJI

Monika Kuś
kus@cea.art.pl
tel. (22) 42-10-621

Informujemy, że wszystkie nasze publikacje będą wysłane po uprzednim otrzymaniu zamówienia oraz uregulowaniu zobowiązania na konto CEA, wraz z kosztami przesyłki.
NBP O/O Warszawa 70 1010 1010 0021 5022 3100 0000 ‹ Koszty przesyłki ponosi odbiorca ›

Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej [ISSN 2353-2920]
Zeszyt nr 4
Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym
ISBN 978-83-62156-15-3, Warszawa 2017
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Wiodącym obszarem problemowym tego numeru Zeszytów jest zagadnienie stresu i tremy, których doświadczają uczniowie wszystkich typów szkół artystycznych. Obok artykułów praktycznych, znajdują się artykuły teoretyczne, ukazujące różne oblicza sytuacji trudnych napotykanych przez uzdolnione artystycznie dzieci i utalentowaną młodzież.
Nakład zostanie przekazany psychologom i pedagogom szkół artystycznych oraz do bibliotek szkół artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zeszyt nr 4 – Wersja do pobrania

Okładka zeszyty psychologiczne

Stanisław Moryto – Miniatury na fortepian
ISMN 979-0-9013381-3-5, Warszawa 2016, cena 14 zł
Zbiór zawiera, napisanych w sposób przystępny, dziesięć kompozycji fortepianowych w różnej stylistce i formach. Publikacja przeznaczona dla szkół muzycznych I st., a także innych placówek realizujących program nauczania muzyki.

Wersja do pobrania

S. Moryto - Miniatury na fortepian

Urszula Bissinger-Ćwierz – Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej. Poradnik dla nauczycieli klas instrumentalnych zawierający ponad 50 ćwiczeń i zabaw wspomagających grę na instrumencie.
ISBN 978-83-62156-14-6, Warszawa 2016, cena 32 zł
Głównym celem napisania niniejszego poradnika było zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty nauczania gry na instrumencie. Wskazówki psychologiczne i metodyczne w nim zawarte mają służyć przede wszystkim jako pomoc w pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji, ale ze względu na swój wymiar rozwojowy mogą być również stosowane w pracy z dziećmi najmłodszymi niedoświadczającymi żadnych dysfunkcji. Wiele obszarów teoretycznych odnosi się nie tylko do nauczania początkowego, lecz także do ogólnych zasad kształcenia instrumentalnego stosowanych na późniejszych etapach edukacyjnych. W części metodycznej można odnaleźć ćwiczenia, gry i zabawy dostosowane do różnorodnych problemów dydaktycznych poruszanych na lekcji gry na instrumencie.

Wersja do pobrania

Okładka książki

Krzysztof Specjał – Gram na waltorni. Ćwiczenia dla początkujących uczniów do pracy na lekcji
ISBN 978-83-62156-13-9, Warszawa 2016, cena 10 zł
Zbiór ćwiczeń kształtujących u uczniów umiejętności wydobywania pierwszych dźwięków, grania pierwszych odległości i gam oraz poruszających problemy dynamiki, rozwijania skali, kontroli intonacji i techniki gry na waltorni.

Wersja do pobrania

Okładka książki

Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej [ISSN 2353-2920]
Zeszyt nr 3
Wychowanie i profilaktyka w szkole artystycznej
ISBN 978-83-62156-12-2, Warszawa 2015, cena 24 zł
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Zeszyt, którego ideą jest ugruntowanie wiedzy w zakresie specyfiki trudności i doświadczeń dotykających współczesnych uczniów szkół artystycznych oraz kompetencji pedagogicznych do pracy z młodzieżą.
Nakład został przekazany psychologom i pedagogom szkół artystycznych oraz do bibliotek szkół artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zeszyt nr 3 – Wersja do pobrania

Okładka książki

Krzysztof Specjał – Muzykowanie zespołowe w klasie waltorni w szkołach muzycznych I i II stopnia
ISMN 979-0-9013381-2-8, Warszawa 2015, cena 19 zł
Zbiór ćwiczeń i utworów przeznaczonych dla uczniów klas waltorni, którego celem jest utrwalenie umiejętności technicznych, zachęcenie do  wspólnego (2 do 4 uczniów) muzykowania, nauka gry w transpozycji, opanowanie problemów artykulacyjnych oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do realizowania własnych pomysłów muzycznych.

Wersja do pobrania

Okładka książki

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z komentarzami
ISBN 978-83-62156-11-5, Warszawa 2014
Centrum Edukacji Artystycznej opracowało Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych wraz z komentarzami Autorów podstaw.
Nakład został przekazany do bibliotek szkół muzycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wersja do pobrania

Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi
pod redakcją Eweliny Sroczyńskiej, współpraca – Zofia Wawrzyńska
ISBN 978-83-62156-10-8, Warszawa 2014 ; cena 18,50 zł
Materiały opracowane z myślą o nauczycielach, którzy będą prowadzić przedmiot kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. W skład publikacji wchodzą artykuły dotyczące koncepcji nauczania przedmiotu oraz wybranych  zagadnień metodyki nauczania kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi.
Nakład zostanie przekazany do bibliotek szkół muzycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wersja do pobrania

Okładka książki

Materiały pomocnicze dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu
pod redakcją Eweliny Sroczyńskiej, współpraca – Zofia Wawrzyńska
ISBN 978-83-62156-09-2 ; Warszawa 2014 ; cena 24,50 zł
Materiały opracowane jako pomoc i inspiracja dla nauczycieli, którzy od 1 września 2014 roku będą prowadzić przedmiot rytmika z kształceniem słuchu. W skład publikacji wchodzą artykuły dotyczące koncepcji nauczania przedmiotu i form współpracy nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych z nauczycielami instrumentu głównego, poruszone zostały także zagadnienia metodyki nauczania rytmiki z kształceniem słuchu.
Nakład zostanie przekazany do bibliotek szkół muzycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

Wersja do pobrania

Okładka książki

Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej [ISSN 2353-2920]
Zeszyt nr 2
Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
ISBN 978-83-62156-07-8, Warszawa 2014
Redakcja – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Zeszyt zawiera opracowania psychologiczno-pedagogiczne, informacje z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego szkolnictwa artystycznego, przykłady dobrych praktyk oraz forum dyskusyjne.
Nakład zostanie przekazany psychologom i pedagogom szkół artystycznych oraz do bibliotek szkół artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zeszyt nr 2 – Wersja do pobrania

Okładka książki

Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej [ISSN 2353-2920]
› Zeszyt nr 1
Wybrane zagadnienia 
z zakresu problematyki wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych
ISBN 978-83-62156-06-1, Warszawa 2013
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Czasopismo poświęcone teorii i praktyce kształcenia i wychowania w szkolnictwie artystycznym. Obok artykułów naukowych zeszyt zawiera także informacje o Specjalistycznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej. Nakład zostanie przekazany psychologom i pedagogom szkół artystycznych oraz do bibliotek szkół artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zeszyt nr 1 – Wersja do pobrania

Okładka książki

Bożena Betley › ABC śpiewu solowego. Podstawowe aspekty nauki śpiewu
ISBN 978-83-62156-05-4, Warszawa 2013, cena: 11 zł – Nakład wyczerpany !
Książka służąca jako pomoc w budowaniu świadomości ucznia w długim procesie kształcenia głosu już od pierwszych lekcji nauki śpiewu. Omówione są w niej najważniejsze aspekty nauki śpiewu, prowadzące do ukształtowania świadomości wokalnej i umiejętności posługiwania się głosem w śpiewie.

Okładka książki

Henryk Górski › Solfeż. Zbiór ćwiczeń interwałowych i melorytmicznych
ISBN 978-83-62156-03-0 ; Warszawa 2012, cena: 38,50 zł
Zbiór przeznaczony do kształcenia umiejętności czytania nut głosem, zawiera ćwiczenia tonalne, w skalach, o poszerzonej tonalności i atonalne. Ćwiczenia opatrzone są komentarzem Autora co do sposobów realizacji, a ich różnorodność wyjaśniona jest na przykładzie ćwiczeń interwałowych i melorytmicznych, jednogłosowych i wielogłosowych oraz fragmentów utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Okładka książki

Henryk Górski › 128 miniatur na flet solo
ISMN 979-0-9013381-1-1 ; Warszawa 2012, cena: 30 zł
Zbiór napisany z myślą o uczniach szkół muzycznych I i II st. ułożony jest początkowo według kolejnych tonacji koła kwintowego do czterech znaków przykluczowych, następnie znajdziemy w nim miniatury o poszerzonej tonalności i atonalne. Utwory zróżnicowane są pod względem stopnia trudności oraz charakteru, część z nich posiada programowe tytuły nadane przez uczniów, pozostałe dają grającym możliwość swobodnej interpretacji treści.

Okładka książki

Mirosław Drożdżowski ( miroslawdrozdzowski.pl ) › 33 utwory na gitarę
Warszawa 2011, cena: 18,50 zł
Trzyczęściowy zbiór utworów ułożonych kolejno według stopnia trudności, przeznaczonych dla młodych wykonawców – uczniów szkół muzycznych I st. Niektóre utwory mogą być wykorzystywane jako repertuar uzupełniający w początkowych latach nauki w szkole muzycznej II st. Utwory charakteryzują się różnorodnością stylów, zainspirowane są zarówno muzyką klasyczną rożnych epok, jak i muzyką rozrywkową. W utworach znajdziemy sugestie kompozytora dotyczące palcowania, artykulacji, dynamiki, agogiki oraz pomocne komentarze wykonawcze.

Okładka książki

Maria Juchniewicz › Test umiejętności muzycznych.
Podręcznik dla nauczyciela 
wraz z płytą CD – Warszawa 2011
Cały nakład został przekazany szkołom muzycznym prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. UWAGA! CEA nie prowadzi sprzedaży podręcznika, jest on dostępny do wypożyczenia w bibliotekach szkół muzycznych prowadzonych przez MKiDN oraz JST.
Test umiejętności muzycznych (TUM) jest zbiorem określonych zadań, gotowych do wykorzystania w nauczaniu przedmiotu kształcenie słuchu. Może być także wykorzystany jako gotowe narzędzie do analizy wyników nauczania w zakresie kształcenia słuchu po I etapie edukacji muzycznej. TUM został wykorzystany do badań ogólnopolskich przeprowadzonych przez Centrum Edukacji Artystycznej w latach 2007, 2009 i 2011. Prezentowany podręcznik zawiera założenia i podstawy teoretyczne konstrukcji testu, przedstawia koncepcje metodyczne, wynikające z przeglądu literatury dotyczącej problematyki kształcenia słuchu oraz z doświadczeń dydaktycznych Autorki, opisuje wyniki pracy nad projektem testu oraz omawia typy zadań testowych, pokazuje samą technikę badania oraz sposób obliczania i interpretowania wyników. Na płycie CD znajduje się nagranie wersji testu z 2007 roku wraz z elektroniczną wersją Arkusza odpowiedzi i Klucza do obliczania wyników.

Okładka książki

Jadwiga M. Hodor › Od interwału do melodii atonalnej. Materiały do kształcenia słuchu
Warszawa 2011, cena: 20 zł
Zbiór składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera ćwiczenia pomocnicze rozwijające słyszenie muzyki atonalnej oraz usprawniające biegłość w czytaniu nut głosem, druga – melodie atonalne o zwiększającej się skali trudności zestawianych ze sobą interwałów i coraz drobniejszych wartości rytmicznych, naprzemiennie w kluczach: wiolinowym i basowym, konstruowane na zasadach bliskich technice dodekafonii.

Okładka książki

Jan Oleszkowicz › Muzyka. Elektronika. Informatyka. – Warszawa 2010, cena: 65 zł – Nakład wyczerpany !
Książka napisana dla młodzieży i profesjonalnych muzyków, której celem jest przekazanie fascynującej wiedzy z dziedziny muzyki elektronicznej i komputerowej w przejrzysty i przystępny sposób. Praca podzielona jest na sześć części, w których Autor porusza zagadnienia dotyczące podstaw akustyki, elektroakustyki, informatyki muzycznej, technik zapisu i odtwarzania dźwięku, elektronicznych instrumentów muzycznych oraz muzykowania i realizacji projektów dźwiękowych z użyciem instrumentów elektronicznych i komputera.

Okładka książki

Mirosława Preuschoff-Kaźmierczakowa › Fortepian dla najmłodszych, Wydanie III uzupełnione i poprawione Warszawa 2009
Część I – Metodyka nauczania początkowego, Cena: 16 zł
Część II – Podręcznik ucznia oraz Tablice, gry i ćwiczenia do nauki pisma nutowego,
Cena: 44 zł – Nakład wyczerpany !
Część metodyczna to przewodnik dla nauczyciela stosującego na lekcji Podręcznik ucznia wraz z Tablicami, grami i ćwiczeniami do nauki pisma nutowego. Objaśnia metodę beznutową stosowaną przez Autorkę w początkowej fazie nauczania, opisuje sposób użycia tablic, gier i ćwiczeń, wskazuje problemy mogące pojawić się podczas nauki gry na fortepianie oraz prezentuje sposoby na ich rozwiązanie.
Podręcznik ucznia oraz Tablice, gry i ćwiczenia do nauki pisma nutowego to komplet przeznaczony do nauki gry na fortepianie dla dzieci od lat 6, dostosowany do wieku dziecka, które nie potrafi lub dopiero zaczyna uczyć się czytać i pisać. Barwne ilustracje, bajki, wierszyki oraz staranny dobór przykładów nutowych, ułożonych według stopnia trudności, pomagają w rozwijaniu wyobraźni, wrażliwości oraz techniki pianistycznej dziecka a także stanowią źródło i podstawę pracy dydaktycznej dla nauczyciela.

Okładka książki

Franciszek Wesołowski › Nauka kontrapunktu – Warszawa 2008, Cena: 42,50 zł – Nakład wyczerpany !
Od Wydawcy – (fragment z podręcznika Nauka kontrapunktu) „Oddajemy w Państwa ręce ostatnią pracę Profesora Franciszka Wesołowskiego, nestora polskich teoretyków muzyki. Nauka kontrapunktu powstała jako owoc wielu doświadczeń pedagogicznych Autora w nauczaniu tego przedmiotu. (…) Prezentując szkołę nauczania kontrapunktu Profesora pragniemy oddać hołd Jego zasługom dla rozwoju pedagogiki muzycznej w Polsce oraz, za sprawą publikacji tego podręcznika w rocznicę śmierci, przypomnieć Profesora niezwykłą osobowość.” Podręcznik został napisany z myślą o wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiedzy o zasadach stosowania kontrapunktu swobodnego. Treść ułożona według tradycyjnego podziału na polifonię kontrastową (gatunki) i polifonię imitacyjną (kanon i fuga) wraz z aneksem odnoszącym się do zasad obowiązujących w polifonii renesansu (kontrapunkt staroklasyczny). Przykłady muzyczne znajdujące się w podręczniku zostały zaczerpnięte z twórczości Autora oraz z literatury muzycznej.

Okładka książki

Matthias Hermann › Formy baroku i klasycyzmu w kontekście teorii historycznej
Warszawa 2008, Cena: 42,00 zł
Praca niemieckiego teoretyka muzyki, organisty i dyrygenta prof. Matthiasa Hermanna poświęcona przybliżeniu koncepcji teoretycznych istniejących w baroku i klasycyzmie, opisanych na przykładzie zjawisk zachodzących w fudze oraz formie sonatowej. Do każdej z omawianych form dodany został zbiór analiz kompozycji J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, i L. v. Beethovena. Materiał jest ujęty w formie wykładowej, a jego treść była przedmiotem kursów i seminariów dla nauczycieli prowadzonych przez autora od wielu lat w szkołach muzycznych w Bielsku-Białej i Koszalinie, organizowanych pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej.

Okładka książki

Jadwiga Sobieska › Polski folklor muzyczny
Folklor muzyczny w Polsce. Suplement do podręcznika Jadwigi Sobieskiej – rozwój badań 1980-2005
pod redakcją Piotra Dahliga – Warszawa 2006, Cena: 95,00 zł – Nakład wyczerpany !
Trzecie wydanie pracy Jadwigi Sobieskiej Polski folklor muzyczny wraz z suplementem Folklor muzyczny w Polsce oraz płytą CD. Przeznaczony dla nauczycieli przedmiotu Polski folklor muzyczny, prowadzonego w szkołach muzycznych w ramach programu pilotażowego, a także wszystkich nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą wykorzystać wiedzę o polskim folklorze muzycznym w nauczaniu swojego przedmiotu. Książka przedstawia barwność i różnorodność ludowej tradycji muzycznej na ziemiach polskich poprzez szczegółowy opis, wykorzystanie przykładów nutowych i zdjęć oraz przedstawienie bogatej bibliografii oraz fonografii i dyskografii. Suplement, posługując się serią artykułów różnych autorów, poszerza stan wiedzy o lata 1980-2005, w tym uzupełnia wiedzę o muzyce ludowej mniejszości narodowych w Polsce oraz prezentuje tradycje muzyki polskiej poza granicami naszego kraju. Na płycie CD znalazły się nagrania archiwalne z regionu Wielkopolski.


Franciszek Wesołowski › Rozwój systemu tonalnego dur-moll – Cena książki: 47,00 zł
Książka autorstwa profesora Franciszka Wesołowskiego – wybitnego autorytetu w dziedzinie teorii muzyki – zawiera zwięzły wykład z zakresu rozwoju harmoniki, od prób jej kształtowania aż do szczytowego rozwoju i rozpadu tonalności, zilustrowany doskonale dobranymi przykładami muzycznymi.


Ewa Frydel – Jasińska › Historia muzyki orkiestrowej od średniowiecza do współczesności – Cena książki: 19,62 zł
Niniejsza książka napisana jest z myślą o uzupełnieniu wiedzy z zakresu historii muzyki o zagadnienia związane z rozwojem orkiestry oraz z notacją muzyki XX w. Zadaniem niniejszej publikacji jest pokazanie ciągu historycznego od pierwszych skromnych zespołów orkiestrowych, poprzez rozbudowaną, wręcz monumentalną orkiestrę neoromantyków i powrót do zespołów kameralnych wieku XX. Fakt dominacji instrumentów perkusyjnych w muzyce późnych lat XX wieku jest jakby powrotem do pierwszych „zespołów muzycznych” okresu średniowiecza, gdzie także dominowały instrumenty perkusyjne. Autorka powołuje się na przykłady muzyczne kompozytorów najbardziej znanych, a równocześnie wyznaczających rozwój orkiestry.


Diana Małgorzata Sienkiewicz › Wiosenny dzień. Miniatury na obój i fortepian – Cena książki: 23,00 zł
Zbiór dwunastu miniatur na obój i fortepian przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia klas I-IV. Utwory te można też wykonywać na flecie lub trąbce. Miniatury zostały tak skomponowane by zwrócić uwagę grającego na różne problemy wykonawcze. Wykonywanie miniatur jest pomocne przy nauce śpiewnego traktowania frazy, zmiany dynamiki, tempa, zwolnienia i przyspieszenia w utworach zmuszają ucznia do wytężonego słuchania akompaniamentu i ciągłej koncentracji podczas gry. Zawarte tu wszystkie podstawowe sposoby artykulacji i niektóre ozdobniki pozwalają na stopniowe ich opanowywania. Zbiorek zawiera też objaśnienia dotyczące sposobu wykonania miniatur, oznaczenia dynamiki, tempa i jego zmian oraz przykłady zapisu i sposobu wykonania występujących w nim ozdobników. Wspólne granie z uczniem na zajęciach rozwija muzykalność ucznia, jego poczucie harmonii, co bardzo jest przydatne w późniejszej pracy w zespołach kameralnych i w orkiestrze.


Maria Pokrzywińska › Progresje. Zbiór ćwiczeń harmonicznych – Warszawa 2004, Cena: 64,95 zł – Nakład wyczerpany !
Ten niekonwencjonalny podręcznik przybliża naukę harmonii do jej związków z praktyką muzyczną. Zagadnienia harmoniczne ukazane zostały w świetle wzorców wybranych z dzieł najwybitniejszych twórców muzyki. Zróżnicowany stopień trudności ćwiczeń przeznaczonych do grania na fortepianie oraz bogaty zakres tematyczny pozwalają na wykorzystanie podręcznika zarówno w średnim, jak i wyższym szkolnictwie muzycznym. Precyzyjne wskazówki wykonawcze (zawierające sposoby realizacji) umożliwiają także kształcenie samodzielne, bez pomocy nauczyciela. Publikacja służyć może wszystkim, którym harmonia w muzyce nie jest obojętna.


Izabela Kusion › Biologia z higieną. Podręcznik dla liceum muzycznego – Warszawa 1998, Cena: 15,00 zł
Podręcznik obejmuje zagadnienia z zakresu budowy i funkcji komórek i tkanek, podstaw z genetyki oraz anatomii i fizjologii człowieka. Materiał jest bogato ilustrowany rysunkami, schematami a także zestawieniami tabelarycznymi. Forma przedstawienia materiału jest przejrzysta i czytelna, wygodna do nauki.


Izabela Kusion › Biologia z higieną. Zeszyt ćwiczeń dla liceum muzycznego – Warszawa 1996, Cena: 6,00 zł
Przystępnie opracowany zestaw ćwiczeń z genetyki i anatomii. Graficzne i tabelaryczne przedstawienie zagadnień jako uzupełnienie i powtórzenie wiadomości lekcyjnych.


Barbara Sier – Janik › Post modern dance. Zarys problematyki – twórcy techniki
Warszawa 1995 (wyd. wspólne z CAK), Cena: 8,00 zł
Podręcznik dla zainteresowanych tańcem modern, jego rodowodem, rozwojem, założeniami, szczególnie w oparciu o teorię Yvonne Rainer i Simone Forti. W końcu syntetyczna charakterystyka i próba oceny ruchu post modern dance z perspektywy dnia dzisiejszego w odniesieniu do plastyki i muzyki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.


Danuta Radziwiłłowicz › Ćwiczenia z zasad muzyki. Wybrane zagadnienia – Warszawa 1995, Cena: 6,50 zł
Celem ćwiczeń jest dostarczenie uczniom w początkowym okresie kształcenia gotowych materiałów z zasad muzyki. Ćwiczenia służą do kontroli i samokontroli uczących się, stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczyciela. W przykładach muzycznych zastosowany jest zapis instrumentalny. Wyjątek stanowią przykłady muzyki wokalnej zamieszczone w aneksie.


Zygmunt Stępień › Harmonizacja melodii na 2 i 3 głosy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół muzycznych  Warszawa 1995, Cena: 6,50 zł
Książka pomocnicza do harmonizacji melodii, dla nauczycieli szkół muzycznych stopnia pierwszego i początkowych klas stopnia drugiego. Zawiera przykłady z omówieniem metodycznym.


Adam Brzozowski › Szkoła na klarnet dla pierwszego roku nauczania – Warszawa 1996, Cena: 13,00 zł
Podręcznik dla nauczycieli prowadzących nauczanie początkowe gry na klarnecie i studentów wyższych szkół muzycznych do wykorzystania na zajęciach z metodyki. Podzielony na część teoretyczną i praktyczną ze szczegółowym opisem kolejnych etapów przyswajania umiejętności gry umożliwia naukę także samoukom.


Adam Brzozowski › Szkoła na klarnet dla drugiego roku nauczania – Warszawa 2000, Cena: 48,00 zł
Podręcznik jest kontynuacją poprzedniej Szkoły na klarnet dla I roku nauczania. Powinien służyć jako materiał pomocniczy do dalszego kształcenia umiejętności gry na klarnecie. W porównaniu do części pierwszej nowością są ćwiczenia związane przede wszystkim z artykulacją. Materiał zawarty w tej części szkoły (ćwiczenia, etiudy, duety…) jest tak dobrany, by mogli skorzystać z niego zarówno ci uczniowie, którzy zakończą naukę gry na klarnecie wraz z końcem szkoły podstawowej, jak i ci, którzy będą kontynuowali naukę w szkołach wyższych stopni.


Jan Oleszkowicz › I ty możesz improwizować – Warszawa 1997, Cena książki razem z kasetą: 23,00 zł – Nakład wyczerpany !
Cena książki z kasetą i płytą CD – 33,00 zł
Podręcznik pomocniczy do nauki improwizacji przede wszystkim dla szkół muzycznych drugiego stopnia, muzyków amatorów z przygotowaniem muzycznym i innych. Zastosowany podział na działy i poziom dawkuje przyswajaną wiedzę. Do każdego z omawianych problemów jest nagrana na kasecie magnetofonowej ilustracja dźwiękowa.


Izabela Targońska › Kształcenie pamięci muzycznej – Warszawa 1999, Cena książki razem z 4 płytami CD: 75,00 zł – Nakład wyczerpany !
Podręcznik w całości poświęcony problematyce kształcenia pamięci muzycznej. Przeznaczony dla nauczycieli i uczniów wszystkich specjalności muzycznych. Zawiera informacje dotyczące pamięci muzycznej oraz celu i metody jej kształcenia przy pomocy ćwiczeń, skomponowanych przez autorkę podręcznika i dyktand zaczerpniętych z literatury muzycznej. Ćwiczenia i dyktanda przedstawione w postaci oryginalnych partytur i ułożone z zachowaniem stopniowania trudności.


Beata Michniewicz › Kształcenie słuchu na wesoło. Ćwiczenia i dyktanda muzyczne
Warszawa 2000, Cena 28,50 zł – NAKŁAD WYCZERPANY !!!

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli prowadzących z dziećmi zajęcia kształcenia słuchu z rytmiką w szkołach muzycznych I stopnia, a także dla prowadzących zajęcia umuzykalniające w przedszkolu, w grupach dzieci sześcioletnich. “… Materiał książki obejmuje szereg ćwiczeń słuchowych i słuchowo – głosowych, w których zawarte są podstawowe zagadnienia z zakresu teorii muzyki. Ćwiczenia ułożone są w 13 grup tematycznych. Oprócz ćwiczeń i dyktand w książce zawarte są również przykłady zabaw oraz gier planszowych, które w istocie są sprawdzianami. Do ich realizacji potrzebne są pionki i kostka do gry…” (ze wstępu od Autorki)


Koncerty skrzypcowe dla dzieci (z akompaniamentem fortepianu, dla szkół muzycznych I stopnia)
Nagranie zrealizowane przez firmę DUX. Komplet 2 płyt CD. Cena: 59,00 złDziewiętnaście koncertów skrzypcowych z repertuaru podstawowej szkoły muzycznej w wykonaniu znakomitych polskich skrzypków: Tadeusza Gadziny, Jana Staniendy, Krzysztofa Podejki i Bartłomieja Nizioła. Akompaniują na fortepianie: Ella Susmanek i Elżbieta Jarszewska-Kordykiewicz.


Lucjan Dmytrzak › Aria barokowa. Matthesonowska koncepcja formy i zagadnienia retoryki – Warszawa 2001, Cena 36,94 zł
Książka przeznaczona jest dla uczniów form muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydziału wokalnego w szkołach muzycznych II stopnia (również w Akademiach Muzycznych), a także dla wszystkich zainteresowanych prawdziwym, stylowym wykonawstwem muzyki barokowej. “…Świadomość retoryki jest warunkiem koniecznym wykonywania muzyki barokowej w sposób stylowy, zgodny z ówczesną praktyką (…). Zarazem aria (szczególnie późnobarokowa) jest nierzadko kunsztowną formą; dlatego wykonawca musi uwzględnić figury retoryczne, jak również napięcia, będące wynikiem określonego ukształtowania formalnego. Nie do przecenienia są także korzyści wynikające ze świadomości materiału i jego przekształceń – ta wiedza umożliwi wprowadzenie (w sposób wyważony) do swojej interpretacji czynnika improwizacyjnego.” (ze wstępnego tekstu Od Autora).


Mali skrzypkowie  Album 2 płyt CD – pomoc dydaktyczna do nauki gry na skrzypcach dla uczniów I klasy szkoły podstawowej, Cena 52,70 zł
Autorem, jednym z wykonawców i producentem nagrania jest pan Maciej Chowaniec – nauczyciel gry na skrzypcach w ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie.


Adrianna Róża Szmyt › Cztery tańce polskie – Warszawa 2001, Cena 21,40 zł
Cztery tańce: krakowiak, kujawiak, oberek i polonez – za dziecięcy zespół instrumentalny. Publikacja przeznaczona dla szkół muzycznych I st., a także innych placówek realizujących program nauczania muzyki. W zestawie zawarte są partytury oraz głosy dla każdego z instrumentów.


Marta Jamuła › Muzyczny savoir-vivre – Warszawa 2002, Cena 2,00 zł. – NAKŁAD WYCZERPANY !!!
Dowcipnie przedstawione podstawowe zasady „dobrego zachowania” na lekcji, na koncercie w szkole i w filharmonii z przeznaczeniem dla uczniów najmłodszych. Wydawnictwo w formie ulotki.


Izabela Targońska › Ćwiczenia do kształcenia słuchu. Ćwiczenia strukturalne i harmoniczne wraz z nagraniami muzycznymi
Warszawa 2003, Cena wraz z kompletem 6 płyt CD – 111,00 zł
Zawarte w książce ćwiczenia zebrane zostały w 7 zestawach o odrębnej problematyce: zadania podstawowe, harmoniczne, bez powiązań harmonicznych, rytmiczne, dokształcenie percepcji wzrokowej i słuchowej, do korekty błędów oraz strukturalne. Każdy dział poprzedzony jest uwagami metodycznymi. Wszystkie ćwiczenia zostały nagrane (nr płyty CD i ścieżki podany jest na każdej stronie podręcznika), dzięki czemu doskonale nadają się do samodzielnej pracy ucznia w domu. Podręcznik przeznaczony jest dla kandydatów oraz uczniów średnich szkół muzycznych, przydatny będzie również dla studentów.


Elżbieta Hoffman › Fortepian moja miłość. Wykład metodyczny  Warszawa 2004, Cena książki 9,40 zł
W prezentowanej pracy-wykładzie autorka przedstawia swoje poglądy i refleksje związane z pedagogiką fortepianową, uzyskane przez lata własnej pracy dydaktyczne, jak również, a może przede wszystkim, w oparciu o obserwacje, studia i współpracę z profesorem Hoffmanem. Autorka – doświadczony pedagog, absolwentka klasy prof. Jana Hoffmana, jest kontynuatorką metody pedagogiczne, jak również poglądów artystycznych i estetycznych swego Mistrza – prof. J. Hoffmana.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: