Szkoły niepubliczne

[highlight background=”#777″ color=”#fff”]Informacje Centrum Edukacji Artystycznej dla szkół niepublicznych[/highlight]


Niepubliczne szkoły artystyczne mogą zakładać osoby prawne lub fizyczne (art. 82).

Szkoły niepubliczne mogą uzyskać uprawnienia szkoły publicznej zgodnie z zapisem art. 85 ust. 4, po spełnieniu warunków określonych w art. 7 ust. 3.

Szkołom artystycznym niepublicznym realizującym kształcenie ogólne przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art. 85 ust. 1).

Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej otrzymują dotację z budżetu państwa wg zasad określonych w art. 90.

Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami artystycznymi sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 32a ust. 1).

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych wraz z wykazem aktów prawnych oraz formularz wniosku o wpisanie szkoły do ewidencji

Formularz wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Pismo CEA w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Pismo CEA dotyczące wypełniania nowego druku “oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji”

Instrukcja rozliczenia dotacji

Miesięczne oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji

Roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

CEA informuje, że od listopada 2015 roku obowiązują nowe stawki dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkoły publicznej


Aktualizacja danych szkoły obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku

Dziennik Ustaw w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: