UWAGA SZKOŁY PROWADZĄCE EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

1 września 2019 r. wchodzi w życie nowy przepis ustawy Prawo oświatowe – art. 45 ust. 12a, na mocy którego dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny, przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, zawierające wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – także informacji o realizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3 lit.f. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przesłanie wyżej wspomnianych sprawozdań i opinii za rok 2018/2019 we wskazanym terminie – na adres Centrum Edukacji Artystycznej.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: