Pracownicy Centrum Edukacji Artystycznej

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
dr Zdzisław Bujanowski 

Wicedyrektorzy:
​Iwona Skowron


» Sekretariat – godziny pracy: 8.00-16.00

Monika Kuś – sekretariat Centrum Edukacji Artystycznej, publikacje
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621, sekretariat@cea.art.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /CEA/SkrytkaESP

Komunikat w sprawie korespondencji przesyłanej do Centrum Edukacji Artystycznej


DZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

» Wydział ds. nadzoru pedagogicznego

Anna Podłucka – Naczelnik wydziału
tel. 22 42-10-601

WIZYTATORZY REGIONALNI – cea-art.pl/wizytatorzy/

» Wydział badania jakości kształcenia – godziny pracy: 8.00-16.00

Ewelina Kliczkowska – Naczelnik wydziału ds. badania jakości kształcenia CEA
tel. 22 42-10-630

Lucyna Kubicka – przesłuchania w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-604

Ewa Żebrowska Kowalska – przesłuchania i konkursy ogólnopolskie w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-631

Fatima Szymańska – przesłuchania i konkursy ogólnopolskie w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-630

Wojciech Myjak – przeglądy i konkursy ogólnopolskie w szkołach plastycznych
tel. 22 42-10 611

Małgorzata Borowiec – konkursy, przeglądy i inne imprezy w szkołach i placówkach artystycznych
tel. 22 42-10-609

Zofia Ratyńska – awans zawodowy nauczycieli, zajęcia ogólnokształcące w szkołach artystycznych
tel. 22 42-10-601

Izabella Kust – organizacje roku szkolnego, egzaminy eksternistyczne, stypendia
tel. 22 42-10-607

Magdalena Zbijowska – ewaluacje i kontrole, zajęcia ogólnokształcące w szkołach
tel. 22 42-10-628

Monika Gajowniczek – nauczanie indywidualne
tel. 22 42-10-626

Barbara Januszkiewicz – ewidencja szkół niepublicznych
tel. 22 42-10-615, szkol.niepub@cea.art.pl

Marta Lal-Babiarz – szkoły niepubliczne
tel. 22 42-10-629

Janusz Lewandowski – badanie poziomu kształcenia w szkołach artystycznych
Biuro wizytatora CEA: ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn, tel./fax. 89 527-70-91

dr Urszula Bissinger-Ćwierz – poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Biuro wizytatora CEA: ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, tel./fax. 81 534-89-22, bissinger@cea.art.pl

dr Anna Antonina Nogaj – poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Biuro wizytatora CEA: ul. Chłodna 39, 85-345 Bydgoszcz, tel. 606 444 221; nogaj@cea.art.pl


DZIAŁ DOSKONALENIA, DOKSZTAŁCANIA i WYDAWNICTW

» Wydział doskonalenia i dokształcania

Ewa Rułka – dokształcanie nauczycieli i doskonalenie ogólnopolskie
tel. 22 42-10-610

Danuta Żurek – doskonalenie nauczycieli w regionach oraz  kadry kierowniczej
tel. 22 42-10-625

Elżbieta Ostrowska – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
tel. 22 42-10-642

Agnieszka Zalewska – szkolenia i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
tel. 22 42-10-642

» Wydawnictwa i promocja szkolnictwa artystycznego

Anna Jarecka-Bala – redakcja kwartalnika Szkoła Artystyczna i promocja szkolnictwa artystycznego
tel. 22 42-10-642, szkola.artystyczna@cea.art.pl

Alicja Twardowska – wydawnictwa i pomoce dydaktyczne
tel. 22 42-10-624, wydawnictwa@cea.art.pl

Bożena Kawenczyńska – wydawnictwa i promocja szkolnictwa artystycznego
tel. 22 42-10-624

» Biblioteka

Anna Poboży-Kamowicz – Biblioteka Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Ciasna 15 m. 26, 00-052 Warszawa, tel. 22 831-98-61 – bibliotekacea@cea.art.pl
Biblioteka czynna w poniedziałki: 12.00 – 19.00 oraz czwartki: 9.00 – 16.00.


DZIAŁ FINANSOWY

Eugeniusz Szwarc – Główny Księgowy Centrum Edukacji Artystycznej
tel. 22 42-10-632 , ​szwarc@cea.art.pl

» Wydział finansowo-księgowy – godziny pracy: 8.00-16.00

Irmina Fertak – Naczelnik Wydziału finansowo-księgowego
tel. 22 42-10-619 , fertak@cea.art.pl

Żaneta Kamińska
tel. 22 42-10-619 , zkaminska@cea.art.pl

Jolanta Dziedzio – Rozliczenia finansowe imprez i ekspertów
tel. 22 42-10-612 , dziedzio@cea.art.pl

Agnieszka Jaksa-Zgaga – Specjalista ds. płac
tel. 22 42-10-634 , jaksa@cea.art.pl

» Wydział obsługi finansowej szkół – godziny pracy: 8.00-16.00 (fax. 22 42-10-624)

Anna Sarnecka – Naczelnik wydziału finansowego
tel. 22 42-10-643 , sarnecka@cea.art.pl

Grażyna Józwik-Sujecka – Regiony VII, XIII
tel. 22 42-10-635 , jozwik-sujecka@cea.art.pl

Małgorzata Psujek – Regiony IV, XI, XIV
tel. 22 42-10-641 , psujek@cea.art.pl

Elżbieta Koziorowicz – Regiony XV, XVI
tel. 22 42-10-620 , koziorowicz@cea.art.pl

Agnieszka Pietrzak – Region V, XII
tel. 22 42-10-645 , pietrzak@cea.art.pl

Aleksandra Słomska – Regiony III, VI
tel. 22 42-10-617 , slomska@cea.art.pl

Anna Szmorlińska – Regiony VIII, IX
tel. 22 42-10-633 , szmorlinska@cea.art.pl

Katarzyna Betiuk – Imprezy, Remonty, Regiony I
tel. 22 42-10-614 , betiuk@cea.art.pl

Przemysław Berycki – Trezor, Inwestycje, Region X
tel. 22 42-10 627 , berycki@cea.art.pl

Aneta Lipińska – Planista
tel. 22 42-10 644 , lipinska@cea.art.pl

Marzena Sikorska – Planista
tel. 22 42-10 646 , sikorska@cea.art.pl

» Wydział obsługi projektu termomodernizacji – godziny pracy: 8.00-16.00

Agnieszka Janecka – Naczelnik wydziału ds. kontroli środków unijnych i analizy finansowej
tel. 728-383-335 , janecka@cea.art.pl


POZOSTAŁE WYDZIAŁY

» Wydział prawno-organizacyjny – godziny pracy: 8.00-16.00

Radca Prawny Bernard Czajka – Naczelnik wydziału prawno-organizacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej
tel. 22 42-10-637

Piotr Michej – prawnik
tel. 22 42-10-639

Justyna Oracz-Rewers – prawnik
tel. 22 42-10-616

Maciej Gromadka – prawnik
tel. 22 42-10-647

Ewa Ochal – ocena pracy dyrektorów oraz nagrody, opiniowanie stanowisk kierowniczych
tel. 22 42-10-618

Marta Karpińska – konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, sprawy kadrowe oraz awans zawodowy dyr. szkół
tel. 22 55-15-617

Jarosław Feliński – Inspektor ochrony danych osobowych
tel. 602-105-852 , felinski@cea.art.pl

» Kadry – godziny pracy: 8.00-16.00

Zofia Kornacka – Naczelnik wydziału kadr
tel. 22 42-10-608

Karolina Książek – kadry
tel. 22 42-10-602

» Administracja – godziny pracy: 8.00-16.00

Dariusz Suchocki – Naczelnik wydziału administracyjno-gospodarczego
tel. 22 42-10-636

Emilia Fabisiak – obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-636

Michał Antoniak – obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-636

Lucyna Owadowska – sprawy informatyczno-analityczne
tel. 22 42-10-606

» Archiwum CEA – godziny pracy: 8.00-16.00

Alicja Danielewska
tel. 696-438-487, sekretariat@cea.art.pl

Rafał Koprowski
tel. 22 42-10-621, sekretariat@cea.art.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: