Wytyczne GIS, MZ i MEN – Komunikat CEA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych, mających na celu ułatwienie dyrektorom placówek oświatowych zorganizowania na terenie szkoły bezpiecznych warunków prowadzenia na terenie szkoły lub placówki niezbędnych działań w czasie epidemii COVID-19, m. in. związanych z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej oraz konsultacji, przeprowadzania egzaminów i organizacji opieki w bursach i internatach. Z uwagi na powyższe informujemy, że szkoły i placówki artystyczne, jako jednostki systemu oświaty, mają obowiązek wdrożyć procedury w oparciu o ww. wytyczne.

Wytyczne, o których mowa powyżej zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Obowiązkiem dyrektora szkoły lub placówki artystycznej jest opracowanie regulaminu określającego zasady organizacji aktualnie podejmowanych przez szkołę lub placówkę działań, z dostosowaniem ich do warunków i specyfiki danej szkoły lub placówki artystycznej.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: